slovensky / english
< naposledy zmenené : 02. Oct. 2019 >

*

Internetová stránka inyfilm.sk je zameraná na prezentáciu slovenského experimentálneho filmu. Pod pojmom experimentálny film chápeme nielen štýlovo vymedziteľné audiovizuálno videoartu. Stránka sa pokúša o „zber“ rôznorodej skupiny prác, v ktorých sú rozpoznateľné napríklad presahy rukopisov čistého, abstraktného, alebo štrukturálneho filmu, rovnako postdadaistické, či neosurrelistické audiovizuálne pokusy, charakteristickou je vždy snaha o inakosť.

     Okrem edukačného prínosu, možnosti oboznámiť sa s takto zameranou tvorbou (aj jej stručnými dejinami), plní virtuálny priestor inyfilm aj funkciu vzájomného porovnania, konfrontovania jednotlivých autorov, motivovania k ďalšej tvorbe a realizácii diel.

     Inyfilm sa pokúša vytvoriť trvalý priestor, v ktorom budú sústredené reprezentatívne vzorky videouvažovania špecializovaných katedier jednotlivých vysokých škôl, ako aj práce nadšencov nakrúcajúcich „bez vzdelania“. V tomto ekumenickom duchu sa pokúšame o nesúťaživé vytvorenie „celkového obrazu“ odrážajúceho aktivity v oblasti experimentálneho filmu a videotvorby v našom prostredí. 


Jano Adamove / dramaturgia stránky /
Peter Kollár, Robo Hrnčiarik /asistencia pri koordinacii stranky/
Michal Šimonfy / web, grafická úprava / 

spacerspacerspacerspacerspacerspacer
° zmeniť farbu
° A k c i e

Aprés le pluie

BARBAKAN: Videotoaleta

P-SILO >Festival Images contre nature

Passage 35 EGYPT

Roxy NOD

Stredoeurópsky dom fotografie

--

° Môj obľúbený film° P u b l i k á c i e


INYFILM/SEDF-07 [dvd]
INYFILM/ROXY-08 [dvd]

° P a r t n e r i


azyl.sk
Akademia umeni v Banskej Bystrici Vysoka skola muzickych umeni Ministerstvo kultury SR Slovensky filmovy ustav
---
newsletter >>

dostávaj novinky
e-mailom !

---

XHTML 1.0 | validated | C S S

| design by virae |